Friis-JensenKarsten. 2014. Paganesimo Antico E Umanesimo Europeo in Saxo Grammaticus. Classiconorroena 11 (febbraio), 1-14. https://doi.org/10.6093/1123-4717/2334.