Mietelski, Tymoteusz. 2022. «Empathy and Phenomenology. Edith Stein’s Theory of Einfühlun»g. Bollettino Filosofico 37 (dicembre), 287-300. https://doi.org/10.6093/1593-7178/9678.