Corbisiero, Fabio. 2020. “Editoriale. Dati, Turismi E Terre Di Santi”. Fuori Luogo Journal of Sociology of Territory, Tourism, Technology 4 (2), 5 - 8. https://doi.org/10.6092/2723-9608/6920.