Tzatzadaki, Olga. 2021. “Linking Urban Rhythms to Emotions: The Inevitable Emergence of Emotions in the Covid-19 Daily Life’s Arrhythmia”. Fuori Luogo. Rivista Di Sociologia Del Territorio, Turismo, Tecnologia 10 (2), 127 -35. https://doi.org/10.6093/2723-9608/7094.