[1]
SaifM., HotchkissS. and KaleyK. 2010. Gastrointestinal Stromal Tumors of the Pancreas. JOP. Journal of the Pancreas. 11, 4 (Jul. 2010), 405-406. DOI:https://doi.org/10.6092/1590-8577/3633.