TumeleroT., AmodioA., FrulloniL., BeniniL., GabrielliA., & VantiniI. (2013). Chronic Pancreatitis in Elderly: Does Idiopathic Senile Pancreatitis Exist as an Entity?. JOP. Journal of the Pancreas, 14(5S), 599. https://doi.org/10.6092/1590-8577/1872