Dimou, Anastasios, Kostas Syrigos, and Muhammad Saif. 2013. “Update on Novel Therapies for Pancreatic Neuroendocrine Tumors: 2013”. JOP. Journal of the Pancreas 14 (4), 377-80. https://doi.org/10.6092/1590-8577/1647.