Osuga, Takahiro, Tsuyoshi Hayashi, Hirotoshi Ishiwatari, Michihiro Ono, Makoto Yoshida, Yasutoshi Kimura, Tadashi Hasegawa, Yasushi Sato, Tsutomu Sato, Koji Miyanishi, Rishu Takimoto, Masayoshi Kobune, and Junji Kato. 2014. “Pancreatic Metastasis from a Solitary Fibrous Tumor of the Central Nervous System”. JOP. Journal of the Pancreas 15 (1), 58-62. https://doi.org/10.6092/1590-8577/1764.