Tumelero, Tiziana, Antonio Amodio, Luca Frulloni, Luigi Benini, Armando Gabrielli, and Italo Vantini. 2013. “Chronic Pancreatitis in Elderly: Does Idiopathic Senile Pancreatitis Exist As an Entity?”. JOP. Journal of the Pancreas 14 (5S), 599. https://doi.org/10.6092/1590-8577/1872.