Shen, Yinfeng, Xiaochuan Deng, Wenyin Jin, Chenwei Zhang, Xingwen Zhang, and Ying Wang. 2014. “Effect of Pharmaconutrition-Supplemented Parenteral Nutrition for Severe Acute Pancreatitis:A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials”. JOP. Journal of the Pancreas 15 (4), 371-77. https://doi.org/10.6092/1590-8577/2238.