Kontis, Elissaios, Niovi Papalexopoulou, Yo Zen, and Andreas Prachalias. 2014. “Isolated Primary Pancreatic Wegener’s Granulomatosis: Report of Two Cases”. JOP. Journal of the Pancreas 15 (4), 403-6. https://doi.org/10.6092/1590-8577/2408.