Kougioumtzopoulou, Andromachi, Kostas Syrigos, and Muhammad Saif. 2014. “Elderly Patients With Pancreatic Cancer”. JOP. Journal of the Pancreas 15 (4), 322-25. https://doi.org/10.6092/1590-8577/2682.