SaifM., HotchkissS. and KaleyK. (2010) “Gastrointestinal Stromal Tumors of the Pancreas”, JOP. Journal of the Pancreas, 11(4), pp. 405-406. doi: 10.6092/1590-8577/3633.