Osuga, Takahiro, Tsuyoshi Hayashi, Hirotoshi Ishiwatari, Michihiro Ono, Makoto Yoshida, Yasutoshi Kimura, Tadashi Hasegawa, Yasushi Sato, Tsutomu Sato, Koji Miyanishi, Rishu Takimoto, Masayoshi Kobune, and Junji Kato. “Pancreatic Metastasis from a Solitary Fibrous Tumor of the Central Nervous System”. JOP. Journal of the Pancreas 15, no. 1 (January 10, 2014): 58-62. Accessed April 22, 2024. http://www.serena.unina.it/index.php/jop/article/view/1764.