LosebyS. (2011). Reflections on urban space: streets through time. Reti Medievali Rivista, 12(1), 3-24. https://doi.org/10.6092/1593-2214/305