ZabbiaM. (2018). Albertino Mussato da filologo a storico. Reti Medievali Rivista, 19(1), 571-598. https://doi.org/10.6092/1593-2214/5460