LazzariT. (2012) Dotari e beni fiscali, Reti Medievali Rivista, 13(2), pagg. 123-139. doi: 10.6092/1593-2214/364.