System of non-forest woody vegetation considered in relation to the landscape character (face) and impact on it

Main Article Content

Zuzana Vondra Krupková

Abstract

Non-forest woody vegetation (scattered greenery, landscape vegetation, landscape greenery) is a common feature in the landscape of the European countryside. In the Czech Republic, it is typical for both agricultural and un-utilised land, comprising floriculture growth (forests, wilderness, uncultivated land, and orchards) and woods which were either purposefully planted or spread spontaneously. They exist in the Czech landscape mostly as lines often existing in the land fund in small area dispositions, or completely as solitaires. In exceptional situations they occur as an area form. Non-forest woody vegetation provides an important ecological service and fulfils specific non-substitutable functions that circulate substances and energy through the landscape. This study examines the indispensability of non-forest woody vegetation in the landscape. As the basis of this research, differences in species composition, space structures, area sizes, and newly proposed elements of non-forest woody vegetation in selected landscape types were explored. Comparing existing elements of non-forest woody vegetation with newly proposed elements, relationships between the area spread of non-forest woody vegetation and the value of the landscape face and the newly proposed elements in regional systems of ecological stability were found. The presented research lists specific local elements of non-forest woody vegetation in selected regional types within the studied area in the Czech Republic.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vondra KrupkováZ. (2018). System of non-forest woody vegetation considered in relation to the landscape character (face) and impact on it. UPLanD - Journal of Urban Planning, Landscape & Environmental Design, 3(1), 25-36. https://doi.org/10.6093/2531-9906/5772
Section
Articles
Author Biography

Zuzana Vondra Krupková, Czech University of Life Sciences Prague

Department of Landscape Architecture, Czech University of Life Sciences Prague

References

Bennet, A. F. (1990). Habitat corridors and the conservation of small mammals in fragmented forest environment. Landscape Ecology, 4 (2-3), 109-122. doi: 10.1007/BF00132855

Buček, A., & Lacina, J. (1993). Přírodovědecká východiska ÚSES. In J. Löw et al. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Brno, CZ: Doplněk.

Bulíř, P., & Škorpík, M. (1987). Rozptýlená zeleň, Výzkumný ústav okrasného zahradnictví. Průhonice, CZ: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví

Demková, K., & Mida, P. (2014). Classification of the non-forest woody vegetation and its relation to habitat condi- tions. Case study from White Carpathians (Western Slovakia). Polish Journal of Ecology, 62(3), 401-412. doi: 10.3161/104.062.0302

Forman, R.T.T. & Gordon, M. (1986). Landscape ecology. New York, US: John Wiley & Sons.

Koblížek, J. (2000). Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Praha, CZ: Sursum.

Lipský, Z. (2000). Experience in assessment of landscape character. Ekológia/Ecology Journal (Bratislava), 19: Supp. 2: 188-198, SK

Löw, J. (1990). Hodnocení a ochrana krajinného rázu. In I. Vorel & O. Sklenička (eds.), Péče o krajinný ráz: cíle a metody (pp. 199-203). Praha, CZ: ČVUT.

Löw, J, & Novák, J. (2006). Typologické členění krajin České Republiky. Urbanismus a územní rozvoj, 2008(6), 19-23.

Löw, J., &, J., Míchal, I. (2003). Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy, CZ: Lesnická práce.

Ložek, V. (2007). Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Praha, CZ: Dokořán

Mareček, J. (1986). Zeleň ve venkovských sídlech a v jejich krajinném prostředí. Praha, CZ: RŽP – SNZ.

Neuhäslová, Z. et al. (1998). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Praha, CZ: Academia.

Prudký, J. (2001). Obnova plošné a bodové zeleně v krajině. In Obnova plošné a bodové zeleně. Sborník přednášek z mezinárodního semináře, Brno, CZ

Schaefer, P. (1991). The Vital Roles of trees in sustainable agriculture systems. The third international windbreaks & agroforestry symposium proceedings, Ridgetown College, Canada

Sgobbo, A. (2017). Eco-social innovation for efficient urban metabolisms. TECHNE Journal of Technology for Archi- tecture and Environment, 14, 337-344. doi: 10.13128/Techne-20812

Sgobbo, A. (2018). Water Sensitive Urban Planning. Approach and opportunities in Mediterranean metropolitan areas. Rome, IT: INU Edizioni

Sklenička, P. (2003). Základy krajinného plánování. Praha, CZ: Naděžda Skleničková.

Trnka, P. (2001). Ekologické aspekty plošné a bodové zeleně v krajině. In Obnova plošné a bodové zeleně v krajině. Sborník z mezinárodního semináře (pp. 99-106). Brno, CZ: MZLU v Brně.

Trnka, P. (2007). Proměny krajiny venkova a role rozptýlené zeleně v krajině. Rukopis pro ICV – CŽV MZLU v Brně. Sborník z mezinárodního semináře. Brno, CZ: MZLU v Brně

Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., & Sklenička, P. (2004). Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace území). Praha,CZ: Naděžda Skleničková.