Vol 16, No 1 (2015)

January - p. 1-98

Table of Contents

REVIEWS

Michal Radomski, Amer H Zureikat
1-10
Joselyn Rojas, Mervin Chávez-Castillo, Mervin Chávez-Castillo, Mayela Cabrera, Mayela Cabrera, Valmore Bermúdez, Valmore Bermúdez
11-19
Yashant Aswani, Priya Hira
20-24
Kim Christin Honselmann, Moritz Pross, Carlo Maria Felix Jung, Ulrich Friedrich Wellner, Steffen Deichmann, Tobias Keck, Dirk Bausch
25-32
Parit Mekaroonkamol, Field F Willingham, Saurabh Chawla
33-40

ORIGINAL ARTICLES

Takehiro Okabayashi, Yasuo Shima, Tatsuaki Sumiyoshi, Akihito Kozuki, Teppei Tokumaru, Yuichi Saisaka
41-44
Kosei Maemura, Hiroyuki Shinchi, Yuko Mataki, Hiroshi Kurahara, Satoshi Iino, Masahiko Sakoda, Shinichi Ueno, Sonshin Takao, Shoji Natsugoe
45-49
Kojun Okamoto, Isamu Koyama, Kiyoka Hara, Masayasu Aikawa, Katsuya Okada, Yukihiro Watanabe, Mitsuo Miyazawa
50-52
Yoshiaki Kawaguchi, Jung-Chun Lin, Yohei Kawashima, Atsuko Maruno, Hiroyuki Ito, Masami Ogawa, Tetsuya Mine
53-57
Stephan Haas, Stefan Krins, Andreas Knauerhase, Matthias Löhr
58-62

CASE REPORTS

Mrinal S Garg, Theresa Schuerle, Yulin Liu, Shyam J Thakkar
63-65
Dobromir Dimitrov, Tihomir Andreev, Hyuliya Feradova, Borislav Ignatov, Kunn Zhou, Colin Johnson, Tashko Delijski, Grigor Gortchev, Slavcho Tomov
66-69
Hideki Ishioka, Naohiro Sata, Yasunao Ishiguro, Alan Lefor, Yoshikazu Yasuda
70-73
Dafni Metaxa, Anita Balakrishnan, Sara Upponi, Emmanuel L Huguet, Raaj K Praseedom
74-77
Yashant Aswani, Karan Manoj Anandpara, Priya Hira
78-80
Ramesh Bhandari, Georgina Riddiough, Julie Lokan, Laurence Weinberg, Marios Efthymiou, Mehrdad Nikfarjam
81-84

SHORT COMMUNICATION

Benedetto Ielpo, Riccardo Caruso, Antonio Prestera, Giuseppe Massimiano De Luca, Hipolito Duran, Eduardo Diaz, Isabel Fabra, Sergio Olivares, Yolanda Quijano, Emilio Vicente
85-89
Yashant Aswani, Priya Hira
90-94

LETTERS

Ciaran E Redmond, Sinead H McEvoy, Anthony Cullen, Stephen J Skehan, Kevin C Conlon
95-96
Yashant Aswani, Karan Manoj Anandpara, Shrikala Acharya
97-98